Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn van toepassing onze leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd op 13 januari 2012 bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.